Ευχαριστήρια

Φάρμα Βελεστίνου

09-04-2017

Προσφορά στην Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου  παραδοσιακό γιαούρτη  από τη << ΦΑΡΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ >> Γιάννη-Νίκη.... Σας ευχαριστούμε μέσα απ την καρδιά μας για αυτή σας την πράξη....

Φάρμα Βελεστίνου, Νίκη Ε. Τζαμπάζη, Οδυσσέα Ελύτη 4,Βελεστίνο Μαγνησίας, Τηλ.2425023665