Δραστηριότητες

Κτίριο ΜΟΖΑ, 4-9-2016

04-09-2016

Κυριακή 4-9-2016 εγκαταστάσεις ΜΟΖΑ. 

Κυριακή και σχόλη, οι εθελοντές μας όμως στις επάλξεις.