Τα Νέα μας

Προσφορά ντομάτων από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικ

29-06-2021

Την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Κατσούλα Νικόλαο και τη φοιτήτρια Αναστασία Μουραντιάν, πρόσφερε στην Κουζίνα Αλληλεγγύης, ντομάτες. 

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.