Δραστηριότητες

Η Κουζίνα αλληλεγγύης στο 28ο πανελλήνιο συνέδριο οικολογικών οργανώσεων

12-12-2018

Καπνικός Σταθμός Κατερίνη.

Η Κουζίνα αλληλεγγύης έδωσε το παρόν στο 28ο πανελλήνιο συνέδριο οικολογικών οργανώσεων