Δραστηριότητες

Προσφορά αντικειμένων στο κέντρο προσφύγων ΜΟΖΑΣ, 7-6-2018

07-06-2018

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης για μια ακόμη φορά δίπλα στους συνανθρώπους μας! Πρόσφερε διάφορα αντικείμενα για τους πρόσφυγες στο κέντρο προσφύγων ΜΟΖΑΣ.