Ευχαριστήρια

ΧΕΝ Βόλου, 22-12-2017

12-10-2019

Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τη ΧΕΝ Βόλου για τη γεναιόδωρη προσφορά της σε τρόφιμα.