Ευχαριστήρια

ΕΒΟΛ , 20-1-2018

12-10-2019

Ευχαριστούμε θερμα την ΕΒΟΛ για την συμπαράστασή της στην Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου