Ευχαριστήρια

Φάρμα Βελεστίνου Βόλου, 27-9-2017

15-10-2019

Ευχαριστούμε από καρδιάς Γιάννη-Νίκη για τη σταθερή βοήθεια μέσα από την πράξη της προσφοράς...Όλοι μαζί καταφέρνουμε τελικά να κάνουμε λίγο ομορφότερη τη στιγμή του ανθρώπου.