Ευχαριστήρια

Φούρνος Κωνσταντίνου Αγγελή στο Βελεστίνο, 24-8-2017

15-10-2019

Ευχαριστούμε το φούρνο του κ. Κωνσταντίνου Αγγελή στο Βελεστίνο για τη προσφορά του σε φρέσκο ψωμί.

Όλοι μαζί μπορούμε, αρκεί να το θέλουμε.