Ευχαριστήρια

Super Market ΑΩ

19-11-2019

Ευχαριστούμε πολύ το Super Market ΑΩ, το οποίο βρίσκεται στις Αλυκές Βόλου, Βάκχου 4, για την προσφορά του στην Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου.