Ευχαριστήρια

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

29-09-2020

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί τους μαθητές και τους καθηγητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για την προσφορά τους συλλέγοντας καπάκια για ανακύκλωση.