Δραστηριότητες

Παρών και στο Let`s Do It Greece 2017

01-04-2017

Koυζίνα Αλληλεγγύης Βόλου, 1-4-2017, Αγγελική Ιωαννίτη και Αγγελική Π.και στο παζάρι και στον Άναυρο, καθαρίζοντας την ακτή.