Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε τον εθελοντή Πέτρο Γαβαλά

21-12-2020

Ακροβατικά από τον εθελοντή Πέτρο Γαβαλα για την ανάγκη φωτισμου σε χώρο της Κουζίνας Αλληλεγγύης Βόλου. 

Ευχαριστούμε τους εθελοντές μας!