Δραστηριότητες

Καλά Νερά, Καλοκαίρι 2014

24-11-2014

Από την παρουσία μας για ενημέρωση της δράσης της Κουζίνας Αλληλεγγύης Βόλου.