Ευχαριστήρια

Προσφορά μήλων από τον κ. Τσιμπλούλη Αλέξανδρο από τη Ζαγορά Πηλίου

20-04-2021

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί τον κ. Τσιμπλούλη Αλέξανδρο από τη Ζαγορά Πηλίου για τα μήλα που μας πρόσφερε.