Τα Νέα μας

Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας, 30-5-2015

30-05-2015

Στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας στην περιοχή Αϊδίνιο Αλμυρού. 

Μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, όλοι μαζί σε μια ακόμα δραστηριότητα της Κουζίνας Αλληλεγγύης.