Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας για τις ντομάτες που μας πρόσφεραν

20-07-2021

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αργοτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με υπεύθυνο Καθηγητή τον κ. Κατσούλα Νικόλαο και την φοιτήτρια Αναστασία Μουραντιάν, για τις ντομάτες που μας πρόσφεραν.