Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε το εργοστάσιο Barilla Hellas για την προσφορά του σε ζυμαρικά

20-07-2021

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί το εργοστάσιο  Barilla Hellas για τα ζυμαρικά που μας πρόσφερε.