Ευχαριστήρια

Μύλοι Αγίου Γεωργίου

13-12-2021

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί τους Μύλους Αγίου Γεωργίου της εταιρίας Λούλη για τα προϊόντα που μας πρόσφεραν.