Ευχαριστήρια

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

03-01-2022

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί θερμά την εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ Ελλάς Α.Ε. για τα προϊόντα που μας πρόσφερε.