Ευχαριστήρια

Μύλοι Αγίου Γεωργίας της εταιρίας Λούλης

07-01-2022

Ευχαριστούμε τους Μύλους Αγίου Γεωργίου της εταιρίας Λούλης για την προσφορά τους στην Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου. 

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021