Δραστηριότητες

Τρόφιμα και παιχνίδια στους πρόσφυγες στο Αερινό, 26-3-2016

26-03-2016

Μια μικρή προσφορά μας με τρόφιμα και παιχνίδια στους πρόσφυγες στο Αερινό το Σάββατο 26 Μαρτίου 2016.