Δραστηριότητες

ΜΟΖΑΣ, 2-5-2016

02-05-2016

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου παρέδωσε στις εγκαταστάσεις ΜΟΖΑΣ ρούχα για τους πρόσφυγες.