Ευχαριστήρια

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

07-06-2022

Τρίτη 12 Απριλίου 2022 

Ευχαριστούμε το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του τμήματος Γεωπονίας ΦΠΑΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ερευνητική ομάδα του προγράμματος BIOCOP, που μας πρόσφερε λαχανικά για τις ανάγκες της Κουζίνας Αλληλεγγύης.