Ευχαριστήρια

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

28-06-2022

Μάιος 2022. Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον υπεύθυνο καθηγητή κ. Νικόλαο Κατσούλα για την προσφορά τους.