Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες του καταστήματος Golden Fish

12-09-2022

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί θερμά τους ιδιοκτήτες του καταστήματος Golden Fish για την στήριξή τους προς το έργο μας.