Δραστηριότητες

Κτίριο ΜΟΖΑ, 31-8-2016

31-08-2016

Με τη βοήθεια των εθελοντών της Κουζίνας Αλληλεγγύης Βόλου μπορέσαμε για ακόμη μια φορά να φανούμε χρήσιμοι στους φίλους πρόσφυγες στο κτίριο ΜΟΖΑ, προσφέροντάς τους ρουχισμό και παιχνίδια. Είμαστε πάντα έτοιμοι για κάθε ανάλογη δράση. 

Τετάρτη 31-8-2016