Δραστηριότητες

Προσφορά παιχνιδιών στους πρόσφυγες σε ξενοδοχείο στην Άλλη Μεριά Βόλου

06-12-2019

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου προσέφερε παιχνίδια και παιδικό εξοπλισμό στους πρόσφυγες που στεγάζονται σε ξενοδοχείο στην Άλλη Μεριά Βόλου.