Τα Νέα μας

Συλλογή καπακιών από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

09-07-2020

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας συνέλεξε καπάκια ανακύκλωσης τα οποία προσέφερε στην Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου.