Ευχαριστήρια

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ- Ι. ΚΕΚΙΑΣ

22-06-2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ.