Τα Νέα μας

Προσφορά μιας ομάδας από το Βόλο, που όμως θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της...

30-03-2021

Μία ομάδα από το Βόλο που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της προσέφερε στην Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου όλα αυτά τα καλούδια και με την βοήθεια όλων σας μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας. 

Σας ευχαριστούμε.