Τα Νέα μας

Προσφορά του κ. Τσιμπλούλη Αλέξανδρου από την Ζαγορά Πηλίου

05-04-2021

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί τον κ. Τσιμπλούλη Αλέξανδρο από τη Ζαγορά Πηλίου για τα μήλα που μας πρόσφερε.