Δραστηριότητες

Προσφορά ρουχισμού στους φυλακισμένους Κασσαβέτειας

03-05-2021

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλοου αυτές τις Άγιες Ημέρες, σκεφτόμενοι και τους φυλακισμένους Κασσαβέτειας, πρόσφερε ρουχισμό για τις ανάγκες τους.