Δραστηριότητες

Μεσημεριανό καθημερινό γεύμα προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών και Απροστάτευτων Ατόμων

21-06-2021

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου προσέφερε μεσημερινό γεύμα στα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Απροστάτευτων Ατόμων. 

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά την Κουζίνα Αλληλεγγύης για το μεσημερινό καθημερινό γεύμα που δίνει στα μέλη τους.