Τα Νέα μας

Προσφορά σε ντομάτες και ψάρια από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου

12-07-2021

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου ευχαριστεί το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με υπεύθυνη Καθηγητή τον κ. Κατσούλα Νικόλαο και τη φοιτήτρια Αναστασία Μουραντιάν, για τις ντομάτες και τα ψάρια που μας πρόσφεραν.