Δραστηριότητες

Αναπηρικό αμαξίδιο για τις ανάγκες του Σουρλίγκειου Ιδρύματος

27-07-2021

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου παρέδωσε ένα αναπηρικό αμαξίδιο για τις ανάγκες του Σουρλίγκειου Ιδρύματος.