Τα Νέα μας

1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αγριάς - Βόλου

04-04-2022

Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αγριάς Βόλου συνέλεξα τρόφιμα στα πλαίσια του "Να βοηθώ". 

Μέρος των τροφίμων που συλλέχτηκαν δόθηκαν σην Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου.