Δραστηριότητες

Προσφορά παιχνιδιών στο 20ο Νηπιαγωγείο Βόλου για τα παιδιά της Ουκρανίας

18-04-2022

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου πρόσφερε διάφορα παιχνίδια στο 20ο Νηπιαγωγείο Βόλου για τη συλλογή που έκαναν για τα παιδιά της Ουκρανίας.