Ευχαριστήρια

Piccolo cafe

26-07-2017

Ευχαριστούμε το καφε Piccolo στην οδό Σπυρίδη, για την προσφορά επίπλων και εξοπλισμού.