Δραστηριότητες

Προσφορά παιχνιδιών και ρουχισμού στους φιλοξενούμενους στο Μόζα

10-05-2022

Μάιος 2022 

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου πρόσφερε παιχνίδια και ρουχισμό στους φιλοξενούμενους στις εγκαταστάσεις του Μόζα.