Δραστηριότητες

Προσφορά βιβλίων και βιβλιοθήκης στο 3ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Βόλου

16-05-2022

Μάιος 2022 

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου πρόσφερε βιβλιοθήκες και διάφορα βιβλία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Βόλου και στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Βόλου.