Δραστηριότητες

Προσφορά σαπουνιών στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου

19-07-2022

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου πρόσφερε διάφορα σαπούνια στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου.