Δραστηριότητες

6ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας - Προσφέραμε παιχνίδια, μας πρόσφεραν καπάκια

02-09-2022

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Ευχαριστούμε το 6ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας που μας έδωσαν πλαστικά καπάκια για την ανακύκλωση και εμείς προσφέραμε παιχνίδια.