Τα Νέα μας

Το μάζεμα των καπακιών συνεχίζεται

14-12-2018

Ευχαριστούμε 
Το 21 Δημ.Σχολείο.
Το 4 Δημ.Σχολείο.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.