Δραστηριότητες

Ακόμη μια κοινωνική προσφορά της Κουζίνα Αλληλεγγύης

14-12-2018

Ακόμη μια κοινωνική προσφορά της Κουζίνα Αλληλεγγύης Πάνες και ουροσυλλέκτες για το ίδρυμα "Γηροκομεία Βόλου"