Ευχαριστήρια

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

16-01-2017

Ευχαριστούμε το  Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΣΤΑΣΗ,  Σουρή Γιώργου 3 – Βόλος,  για τα πλαστικά καπάκια που μας χάρισαν .