Ευχαριστήρια

LIDL

04-01-2019

Ευχαριστούμε τα καταστήματα LIDL για την προσφορά τους και την στήριξη της Κουζίνας Αλληλεγγύης.