Ευχαριστήρια

Πλαστικά καπάκια

25-01-2017

Ευχαριστούμε την κυρία Χιοκτουρη Ελευθερία για την συλλογή πλαστικών καπακίων και την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Βόλου που
τα παρέλαβε και μετέφερε στη Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου, η προσφορά και των δυο είναι εξαιρετικά πολύτιμη για το έργο μας.