Ευχαριστήρια

Γεύμα αγάπης εις μνήμη Κουτή Παντελή

06-06-2019

27 Δεκεμβρίου 2018 Ευχαριστούμε για το γεύμα αγάπης που προσφέρθηκε στην Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου εις μνήμη Κουτή Παντελή για να δοθεί στους συμπολίτες μας